Konferencja

2022-06-28 10:30 Opublikowany przez MASTER M@ciej Sagal

Konferencja prasowa sprzed pałacu prezydenckiego #przywróćPrawo

Janusz Sanocki przekonuje, że z jego korespondencji z Państwową Komisją Wyborczą wynika, iż aby obywatel wystartował w wyborach do Sejmu, musi startować z listy komitetu wyborczego.

- Polski kodeks nie przewiduje możliwości indywidualnego startu. To sprzeczne z Konstytucją, która daje prawo kandydowania do Sejmu każdemu obywatelowi – twierdzi.

- Przekazałem tę kwestię Trybunałowi Konstytucyjnemu do analizy. Przesłałem też do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Sytuacja ta oznacza również, że jesienne wybory do Sejmu będą nieważne. I dlatego wzywamy obywateli do zbojkotowania  – argumentuje poseł.

t_s_w_1124_h_844