Co zrobiliśmy?

Nasz lider i założyciel Skutecznych Piotr Liroy – Marzec, w zgodnej opinii większości mediów i komentatorów okazał się nie tylko pracowitym, ale też skutecznym posłem. Jest autorem jedynej opozycyjnej ustawy przyjętej przez Sejm tej kadencji, sprawozdawcą kilku projektów i inicjatorem licznych zmian w przepisach korzystnych dla kierowców i przedsiębiorców. 
Skutecznie walczył z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Na wniosek posła Liroya – Marca prokuratura zdecydowała się wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o cofnięcie decyzji o „zwrocie” kamienicy przy ul. Noakowskiego 16. Na tej sprawie wzbogacił się mąż byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz. Prawnicy współpracujący ze stowarzyszeniem Skuteczni wskazali ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro drogę prawną do pozbawienia szajki reprywatyzacyjnej owoców przestępstwa. Piotr Liroy – Marzec zdemaskował też słynnego „kuratora z Karaibów” działającego na rzecz reprywatyzacyjnej mafii.
Ustawa Liroya umożliwiająca lekarzom stosowanie medycznej marihuany w terapii pacjentów została przyjęta przez Sejm stosunkiem głosów 440 „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”. Stała się się tym samym jedyną ustawą opozycji, która została uchwalona przez Sejm tej kadencji.
 
Co zrobiliśmy

Polacy doceniają pracę Liroya – Marca

Pokazały to wyniki badania opinii publicznej, zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 1062 Polaków przez Kantar Public, najbardziej wiarygodną techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. Ponad 2 miliony wyborców deklaruje, że poprze komitet wyborczy posła Piotra Liroya – Marca. Największym deklarowanym poparciem komitet ten cieszy się wśród mężczyzn w wieku 18-29 lat. Poparcie wyższe od średniego komitet uzyskuje w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, poparcie dla komitetu wyborczego Piotra Liroya – Marca deklarują w niemalże identycznym stopniu osoby określające swoje poglądy jako lewicowe, centrowe i prawicowe.
Co zrobiliśmy

Liroy broni Polskich dzieci

W moim przekonaniu wydawanie nieletniej obywatelki polskiej do całkowicie jej obcego kulturowo kraju, w którym nigdy nie zamieszkiwała i całkowite odcinanie dziecka od kontaktu z matką stoi w rażącej sprzeczności z zasadami sprawiedliwości i dobra dziecka - podkreślił poseł Piotr Liroy-Marzec. Polityk zwrócił się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego ws. ośmioletniej dziewczynki, którą sąd nakazał oddać ojcu Marokańczykowi.